Keittiövarusteet (Turvallisuus)

Hyvin suunniteltu keittiö on turvallinen ja toimiva

artikkelikuva: Hyvin suunniteltu keittiö on turvallinen ja toimiva

Ammattikeittiösuunnittelulla voidaan parantaa keittiön teknistä turvallisuutta, työ- ja ruokaturvallisuutta ja ergonomiaa. Huolehtimalla työturvallisuudesta ja ergonomiasta työtapaturmien ja rasitusvammojen riski pienenee. Samalla sujuvoitetaan ruokahuoltoa.

AMMATTIKEITTIÖT OVAT työympäristönä haastavia. Työ on fyysistä ja vaatii tarkkuutta, ja työtä tehdään sekä kuumissa että kylmissä tiloissa. Ammattikeittiösuunnittelun tavoitteena on varmistaa keittiön turvallisuus ja toiminnallisuus.

”Ammattikeittiösuunnittelun lähtökohtina ovat keittiösuunnittelun prosessit, työergonomia ja toiminnallinen ympäristö. Nykypäivän ammattikeittiöt ovat huipputeknisiä tiloja, joten suunnittelu vaatii laajaa teknistä osaamista”, sanoo ammattikeittiösuunnittelun asiantuntija Inkeri Savela Granlund Oy:stä.

Granlund on rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijakonserni, jonka tavoitteena on edistää ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Palvelutarjontaan kuuluvat tuottavuuden parantaminen, digitalisaation edistäminen, uudet energiaratkaisut ja vastuullisuus.

Virtuaalimallinnus suunnittelun tukena

Paras lopputulos saavutetaan, kun ammattikeittiösuunnittelija otetaan mukaan uuden keittiön suunnittelutyöhön mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Suunnitteluvaiheessa erilaisia vaihtoehtoja havainnollistetaan digitaalisilla työkaluilla kuten 3D- ja virtuaalimallinnuksella.

Virtuaalimallinnuksen kehittyminen on jo laskenut mallintamisen kustannuksia, ja mallintaminen on yhä useamman ammattikeittiön hyödynnettävissä.

Virtuaalimallinnuksen avulla loppukäyttäjät voivat osallistua suunnitteluprosessiin aiempaa varhaisemmassa vaiheessa. Käyttäjät voivat kokea suunnitellun keittiön virtuaalisesti VR-lasien avulla paikan päällä.

Virtuaalitekniikka mahdollistaa keittiöprosesseihin tutustumisen etukäteen. Myös annosten valmistamista voi harjoitella virtuaalisesti etukäteen, joten keittiön käyttöönotto käy sujuvasti.

Ammattikeittiön vaaran paikat

Ammattikeittiössä pinnat ovat kovalla kulutuksella, joten materiaalien on kestettävä kulutusta, kuumuutta ja kosteutta. Teknistä turvallisuutta voidaan parantaa valitsemalla materiaalit oikein ja huolehtimalla ergonomiasta.

”Työskentelyolosuhteet ovat vaativat. Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammariskin, joten pintojen lämpötilaan on kiinnitettävä huomiota. Liukastumisriskiä puolestaan voidaan hallita valitsemalla lattiamateriaalit siten, että lattia ei ole märkänäkään liukas”, sanoo Savela.

Työturvallisuutta voidaan parantaa suunnittelemalla kulkureitit ja logistiikka sujuvaksi. Käytävät ja kulkureitit on mitoitettava riittävän leveiksi. Riittävä valaistus parantaa työturvallisuutta.

Ergonomiaan panostaminen parantaa työhyvinvointia ja vähentää sairauspoissaoloja. Esimerkiksi sopivalle korkeudelle säädettävät työpöydät vähentävät työntekijän tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuvaa rasitusta.

Tehokkaalla ja oikein mitoitetulla ilmanvaihdolla huolehditaan, että keittiössä ei ole liian kuuma eivätkä työpisteet ole vetoisia.

Neliöt tehokkaaseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön

”Ammattikeittiösuunnittelijan on tunnettava tekniikan lisäksi työolosuhteet ja ruokatuotannon eri vaiheet. Suunnittelu tehdään yleensä tiiviissä yhteistyössä arkkitehdin ja LVIS-suunnittelijan kanssa”, kertoo Savela.

Keittiön tekniikka ja laitteistot ovat suuri investointi, joten huolelliseen suunnitteluun kannattaa panostaa. Käyttötarkoituksen mukaiset ratkaisut varmistavat, että keittiön käyttäminen, kunnossapito ja huoltaminen sujuvat hyvin eivätkä tule kohtuuttoman kalliiksi.

Suunnittelussa huomioitavia näkökulmia ovat työskentelyolosuhteiden ja käyttötarkoituksen mukaisten laitevalintojen ohella asiakaskokemus, jota voidaan parantaa oikeanlaisilla ruoan valmistus-, kuljetus- ja säilytysprosesseilla.

”Käytettävissä olevat neliöt saadaan tehokkaaseen käyttöön, kun laitteet, kylmätilat ja logistiset ratkaisut on mitoitettu oikein”, sanoo Savela.

Omavalvonta ja kylmäketjut kuntoon

Turvallisen ruokatuotannon perustana ovat hyvä hygienia ja oikeat toimintatavat. Käsihygienian merkitys on erityisen suuri, samaten raaka-aineiden säilytys oikein ja sopivassa lämpötilassa. Omavalvonnalla huolehditaan raaka-aineiden ja valmistettujen ruokien säilyttämisestä ja tarjoilemisesta oikeanlaisissa olosuhteissa.

”Keittiön omavalvontajärjestelmillä huolehditaan ruokaturvallisuudesta. Omavalvonnalla on valtava merkitys.”

Pienessä ammattikeittiössä omavalvonta voi olla manuaalista. Mitä suuremmassa mittakaavassa ruokaa valmistetaan, sitä enemmän korostuu digitaalisen omavalvontajärjestelmän merkitys.

”Monet keittiön kylmä-, ruoanvalmistus- ja astianpesulaitteista voidaan liittää langattomaan digitaaliseen omavalvontajärjestelmään. Ohjelmalla voidaan muun muassa seurata ja hallita kylmälaitteiden lämpötilaa paikan päällä ja etänä siten, että mikrobit eivät pääse lisääntymään elintarvikkeissa”, Savela kertoo.

Järjestelmän avulla voidaan seurata myös vaikkapa astianpesukoneen pesuveden lämpötilaa. Riittävän kuuma pesuvesi varmistaa, että haitalliset mikrobit kuolevat pesuohjelman aikana.

Digitalisaatio apuna

Digitalisaatiota voidaan hyödyntää omavalvonnan lisäksi keittiön laitteiden käyttämisessä. Uusia ominaisuuksia on saatavilla runsaasti, mutta niiden hyödyntäminen on vasta alussa.

Automaattiuuni tai -pata voidaan liittää langattomaan järjestelmään. Näin laitteita voidaan ohjata etänä tai ne voidaan ohjelmoida valmistamaan ruoka etukäteen. Älyuunien avulla reseptiikkaa on mahdollista välittää myös keittiöiden välillä.

”Digitalisaatiota voidaan hyödyntää omavalvonnan lisäksi keittiön laitteiden käyttämisessä.

”Esimerkiksi sairaalakeittiössä keittopataan voidaan ohjelmoida resepti, ja pata valmistaa aamupuuron automaattisesti ennen kuin aamuvuoron työntekijät saapuvat töihin. Automatisoitu omavalvonta varmistaa ruokaturvallisuuden seuraamalla valmistuksen ja säilytyksen aikaisia lämpötiloja”, sanoo Savela.

Keittiön laitteet voivat kommunikoida keskenään digitaalisten järjestelmien välityksellä. Cook and chill -keittiössä uunilta lähtee tieto ruoan valmistumisajankohdasta jäähdytyslaitteistolle, joka on automaattisesti valmiina oikeassa lämpötilassa jäähdyttämään ruoan.

”Automatisointi huolehtii kylmäketjujen katkeamattomuudesta ja oikeasta tarjoilulämpötilasta”, Savela sanoo.

Lämpötila hallussa alusta loppuun

Digitaalisten järjestelmien avulla keskuskeittiöltä palvelukeittiöihin toimitettavan ruoan lämpötilaa voidaan seurata valmistamisesta aina tarjoiluun saakka. Palvelukeittiössä ruokaturvallisuuden riskipaikkana on ruoan lämmittäminen ennen tarjoilua.

”Keskuskeittiön ja palvelukeittiöiden muodostamassa kokonaisuudessa lämpötilanhallinta on oltava hallussa. Ruoan kuljettamiseen on tarjolla erilaisia vaunuratkaisuja, joiden avulla lämpötilaa voidaan hallita ja valvoa. Palvelukeittiössä ruoka on lämmitettävä riittävän korkeaan lämpötilaan, jotta mahdolliset mikrobit tuhoutuvat”, Savela kertoo.

Keskuskeittiössä laitevalinnat ovat merkittävässä roolissa. Oikeanlainen laitetekniikka helpottaa työtä ja säästää energiaa. Älykkäät keittiön laitteet voidaan liittää langattomasti laitetoimittajan tietojärjestelmiin siten, että huoltoyksiköstä voidaan seurata suoraan laitteiden huoltotarvetta.

”Laitteiden mahdolliset viat näkyvät huoltoyksikön järjestelmissä, ja huolto saadaan paikalle nopeasti. Huollosta voidaan seurata myös laitteen käyttömääriä ja huoltaa laitetta ennakoivasti sekä vaihtaa kuluvia komponentteja ennen vikaantumista”, kuvailee Savela.

Pienilläkin investoinneilla voi parantaa turvallisuutta

Jo olemassa olevan keittiönkin turvallisuutta voidaan parantaa.

”Olemassa olevan keittiön turvallisuus kohenee usein säilytys- ja varastointitilojen sekä laitejärjestelyn tehostamisella”, Savela sanoo.

Laitteiden säännöllisestä puhdistamisesta ja huoltamisesta ei kannata tinkiä. Huoltaminen ja puhdistaminen vähentävät esimerkiksi kylmälaitteiden tulipaloriskiä. Myös laitteiden sijoittelu tarkoituksenmukaisesti parantaa keittiön käytettävyyttä.

Teksti: Merja Maukonen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje
Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »