Henkilöstö & koulutus
Puhtaanapito & hygienia

Erikieliset hygieniapassitestit ja koulutukset varmistavat työntekijöiden elintarvikehygienian osaamisen

artikkelikuva: Erikieliset hygieniapassitestit ja koulutukset varmistavat työntekijöiden elintarvikehygienian osaamisen

Ravintola-alan työntekijäpulan vuoksi moni alan yritys palkkaa nyt aiempaa useammin maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. Tällöin voivat nousta esiin haasteet erikielisten työntekijöiden elintarvikehygienian osaamisessa ja hygieniapassin hankkimisessa.

Lain mukaan työnantajan velvollisuus on huolehtia, että elintarvikehuoneiston työntekijöillä on riittävä elintarvikehygieeninen osaaminen ja/tai hygieniapassi tehtäviensä suorittamiseksi. Hygieniapassin saa suorittamalla hygieniapassitestin.

”Kun yritys suunnittelee yksityisen koulutuksen/testin järjestämistä, olisi hyvä kartoittaa, kuinka monelta työntekijältä hygieniapassi puuttuu sekä työntekijöiden kielitaito ja mahdolliset oppimisen haasteet. Yksittäiset osallistujat voi ilmoittaa helposti avoimiin testeihin, ja koulutus ja/tai testi voidaan tarvittaessa järjestää yksityistilaisuutena ryhmän tarpeet huomioiden”, markkinoinnin ja myynnin koordinaattori Johanna Hirvonen Osaamistehdas Oy:stä toteaa.

CTA

Hygieniapassitesti monilla eri kielillä

Varsinkin pienet yritykset voivat olla ihmeissään, miten eri kieliä puhuvat ihmiset voivat suorittaa hygieniapassin saamiseksi vaadittavan hygieniapassitestin.

Hygieniapassi.fi järjestää elintarvikehygienian koulutuksia ja hygieniapassitestejä useilla eri kielillä. Normaali hygieniapassitesti on tarjolla suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Tarvittaessa kieliongelmat ratkaistaan kääntäjien avulla. Muille kielille käännetyt testit ovat erityistilannetestejä, joista yleisimmät kielet ovat venäjä, arabia, espanja, kiina ja thai. Näillä kielillä hygieniapassitestejä järjestetään kuukausittain.

”Jos samassa yrityksessä on monista eri maista tulevia henkilöitä, paras vaihtoehto voi olla ohjata heitä avoimiin testeihin. Jos on monta henkilöä samasta maasta ja samalla äidinkielellä, kannattaa järjestää heille yksityinen tilaisuus omalle toimipisteelle. Silloin tilaisuuteen voi yhdistää myös koulutuksen”, Hirvonen kertoo.

Ratkaisu löytyy yleensä aina – jopa siinäkin tapauksessa, että testattava henkilö ei osaa lukea.

”Tällöin testaaja käännättää testin väittämät ensin kirjallisesti ulkopuolisella kääntäjällä ja tilaa lisäksi testitilaisuuteen ulkopuolisen tulkin, joka lukee testiväittämät ääneen”, Hirvonen kertoo.

kuva
Yksittäiset hygieniapassin suorittajat voi ilmoittaa avoimiin hygieniapassitesteihin, joita järjestetään useilla eri kielillä. Ryhmälle kannattaa räätälöidä oma kokonaisuus, johon voi sisällyttää myös koulutusta.

Koulutusta tarpeiden mukaan

”Hygieniapassi.fi järjestää avoimia verkkokoulutuksia suomeksi, englanniksi ja arabiaksi, minkä lisäksi yksityisen koulutuksen voi tilata myös kurdin tai darin kielellä ja halutessaan suoraan omiin tiloihin. Muut koulutuskielet onnistuvat tulkin kanssa”, Hirvonen kertoo.

Avoimet verkkokoulutukset ovat kahden ja neljän tunnin mittaisia. Yksityistilaisuudet järjestetään toiveiden mukaisesti, vaikka koko päivän mittaisena koulutuksena.

”Meillä on tarjolla myös Harjoittele.fi -palvelu, joka on tarjolla suomeksi ja englanniksi sekä arabian ja darin kielillä näiden kielisiin testeihin osallistuville”, Hirvonen kertoo.

Hän muistuttaa, että Suomessa voi olla kolme kuukautta ravintolatöissä ilman hygieniapassia. Hygieniapassi kannattaa kuitenkin hankkia mahdollisimman aikaisin, koska hygieniapassi voi vaikuttaa esimerkiksi oleskeluluvan saamiseen.

Kaikissa elintarvikealan tehtävissä ei välttämättä vaadita hygieniapassia, esimerkiksi elintarvikehuoneistossa työskenteleviltä siivoojilta, jos he eivät osallistu helposti pilaantuvien pakkaamattomien elintarvikkeiden käsittelyyn.

”Yritykset voivat tilata meiltä yleisempiä koulutuksia myös suppeammalle aihealueelle”, Hirvonen muistuttaa.

Osaamistehdas Oy / Hygieniapassi.fi on yrittäjävetoinen nuori ja innovatiivinen koulutus-, testaus- ja asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, joka on edelläkävijä maanlaajuisessa hygieniapassitestauksessa laajan kansallisen hygieniapassitestaajaverkostonsa kautta. Hygieniapassi.fi:n testaajat järjestävät hygieniapassitestejä Ruokaviraston valtuutuksella ja ohjeiden mukaisesti.

Teksti: Jari Peltoranta

CTA

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje
Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »