mainos_606

Henkilöstö & koulutus
Terveys

KELA korvaa ensiapuvalmiuden kustannuksia

artikkelikuva: KELA korvaa ensiapuvalmiuden kustannuksia

Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle sairausvakuutuslain perusteella ensiapuvalmiuden ylläpidosta aiheutuneet tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset. Tällaisia kustannuksia ovat työnantajan palveluksessa oleville työntekijöille järjestetyn ensiapukoulutuksen kustannukset sekä työnantajan työterveysasemalle tai valvottua ensiapua varten työpaikalle hankittujen ensiapuvälineiden kustannukset. Ensiapukoulutettavien ja tarvittavien ensiapuvälineiden määrään vaikuttavat työolosuhteet ja työjärjestelyt sekä työn tapaturmariskit.

Korvaamisen edellytyksenä on, että työpaikan työterveyshuollosta vastaava ammattihenkilö (työterveyslääkäri tai terveydenhoitaja) on työpaikkaselvityksen perusteella katsonut ensiapukoulutuksen ja ensiapuvalmiuteen liittyvät hankinnat tarpeellisiksi ja todetut tarpeet on kirjattu työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan.

Lähde: KELA

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje

mainos_586
mainos_562
mainos_614
mainos_526Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »