Henkilöstö & koulutus
Puhtaanapito & hygienia
Terveys

Ryhtiä omavalvontaan

Ravintoloiden omavalvonnan päämääränä on asiakkaan turvallisuus. MaRa on laatinut yhteistyössä viranomaisten kanssa jäsenilleen ohjeita, oppaita ja lomakkeita omavalvonnan toteuttamiseksi.

Elintarvikkeiden omavalvontaohjeet on saanut EU:n kansallisen hyvän käytännön statuksen. Ohje kattaa elintarvikkeiden käsittelyn aina tuotteiden hankinnasta ja vastaanotosta puhtaanapitoon ja jätehuoltoon. Asiakas saa tarvitessaan tiedon ruoan alkuperästä, ainesosista tai sen sisältämistä allergeeneista. Huomiota kiinnitetään myös esimerkiksi ruokamyrkytysepäilyjen avoimeen ja ammattitaitoiseen käsittelyyn. Henkilöstön hygieniaosaaminen varmistetaan ns. hygieniapassin avulla.

Anniskelun omavalvontaohjeet sisältävät lomakkeet ravintolan omavalvonta-asiakirjoiksi, ohjeet niiden täyttöön ja muuta oleellista tietoa anniskeluasioista. Omavalvontasuunnitelman laatimalla ja sitä noudattamalla yritys varmistaa, että anniskelua koskevat määräykset täyttyvät, ja tämän voi myös osoittaa valvovalle viranomaiselle.

Lähde: MaRa

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje
Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »