Ravintolat
Terveys
Vastuullisuus

Pidä huolta!

Asiakas äänestää herkästi jaloillaan, mikäli ravintolan turvallisuudesta on pieninkään epäilys

artikkelikuva: Pidä huolta!

Ravintoloiden turvallisuustekijät ovat moninaisia - esimiehen on pidettävä huolta työntekijöistä ja asiakkaista kaikissa olosuhteissa. Turvallisen työyhteisön avaintekijät ovat ammattitaitoinen ja laadukas asiakaspalvelu sekä ennakointi ja toimintakyvyn säilyttäminen uhkaavissakin tilanteissa. "Tässä auttaa koulutus ja kokemus", uskoo liiketoimintajohtaja Teemu Balk Securitas Oy:stä.

Turvallisuuteen kannattaa panostaa
"Ravintoloiden todella kannattaa panostaa henkilökunnan kouluttamiseen turvallisuusasioissa. Tällöin olennaista on kouluttaa väki toimimaan juuri niissä olosuhteissa, joita he arjessaan kohtaavat - ja saada taito vastaamaan tilanteiden mukanaan tuomia vaatimuksia", hän linjaa.

Balkin mukaan rauhallinen, ennakoiva ote ja tilannelukutaito ovat valttia tiukassa paikassa. "Kokemuksieni mukaan työntekijän oma asenne usein ohjaa käyttäytymistä ja tilanteen kehittymistä - ammattilaisella ei tule olla ennakkoasenteita, eikä hän anna asenteen vaikuttaa laadukkaaseen työntekoon. Asiakkaan puhuttelu epäkunnioittavasti tai ylimielisesti voivat johtaa tulehtuneeseen tilanteeseen."

Siksi ravintola-ammattilaisten on syytä tarkkailla myös omia reaktioitaan sekä arvioida toimintaansa uhkatilanteissa ja miettiä jo etukäteen, kuinka kannattaa menetellä missäkin vaiheessa.

"Jos ajatellaan henkilökunnan turvallisuuskoulutusta, niin kyllä se ilmeisin puute on osaamattomuus tilannekuvan muodostamisessa ja ennakoinnin puute", Balk toteaa.

Turvallisuus on sata eri asiaa
Sinänsä turvallisuusasioiden kirjo on erittäin laaja ja siihen kuuluu esimerkiksi henkilöturvallisuuteen ja rakenteelliseen turvallisuuteen liittyviä asioita kuin kulun- ja kameravalvonta. Rahojen käsittely on eräs tärkeä osa-alue.

"Henkilöriskit liittyvät usein yksin työskentelyyn, osaamattomuuteen tai epäselviin ohjeisiin", Balk toteaa ja lisää, että esimerkiksi erilaiset turvasovellukset ja hätäkutsupainikkeet voivat vähentää turvattomuuden tunnetta ja sitä kautta jännitettä ravintoloissa.

Balk toteaa, että todelliset uhkatilanteet eivät ravintolaalalla ole nousussa, mutta sen sijaan koettu turvattomuuden tunne on. "Yksin ja poikkeavaan aikaan työskentelevät ja esimerkiksi rahaa työssään käsittelevät kokevat turvattomuuden tunnetta muita enemmän", hän toteaa.

Dokumentoi prosessit!
Yleisesti ottaen turvallisuusasiat ovat hyvällä tasolla ravintoloissa kautta maan. Balkin mukaan mitä isompi ravintola-alan toimija on kyseessä, sitä paremmin homma on hanskassa - prosessit on laadittu, koulutukset käyty ja teknologiaa ja välineitä löytyy.

"Isommissa toimijoissa nähdään turvallisuuden iso kuva ja riskit liiketoimintapaikoissa on asianmukaisesti arvioitu ja dokumentoitu", hän toteaa.

"Pienemmissä paikoissa asiat voivat olla pääpiirteittäin kunnossa, mutta turvallisuuden prosesseja ei aina ole loppuun asti mietitty eikä niitä ole kuvattu", Balk toteaa ja lisää, että kun yrittäjä on jatkuvasti "hands-on" ravintolan pyörittämisessä, voi jokin turvallisuuteen liittyvä asia jäädä turhan vähälle huomiolle.

Tilanteen tasalla
Lähtökohtana on tietenkin se, että ravintola on vastuussa asiakkaidensa turvallisuudesta näiden paikalla oleskelun ajan. Toimialalla myös tehdään jatkuvaa työtä riskien vähentämiseksi ja vaaratilanteiden ennaltaehkäisemiseksi. Yksi keino tässä on toimiva omavalvonta, joka takaa että asiat yrityksessä sujuvat ja riskeihin on varauduttu jo ennakolta. Tärkeitä omavalvonnan kohteita ovat hygieniaosaaminen ja anniskelu.

Lakimies Sami Hämäläinen Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:stä katsoo, että etenkin alkoholilain anniskelumääräykset viitoittavat turvallisuutta hyvään suuntaan. "Ravintoloiden täytyy pystyä valvomaan anniskelua tehokkaasti ja puuttumaan nopeasti mahdollisiin järjestyshäiriöihin", hän toteaa.

Toisena asiana Hämäläinen mainitsee asiakkaiden omaisuuden suojan. Esimerkiksi yökerhoissa on usein eteispalvelu eli kansankielessä narikka, jonne voi jättää takin lisäksi myös muuta omaisuutta.

"Kolmantena tärkeänä asiana ravintoloissa on tilaturvallisuus. Pelastuslaki edellyttää, että pelastussuunnitelma on tehty ja poistumisturvallisuudesta pystytään huolehtimaan esimerkiksi tilanteessa, jossa tulipalo uhkaa."

Turvallisuuskumppanuus käytännössä
Teemu Balkin mukaan ravintolat ovat enenevässä määrin kiinnostuneita turvallisuuskumppanuudesta, jossa asiakkaalle räätälöidään fiksu turvallisuuspalveluratkaisu. Palvelu voi sisältää esimerkiksi järjestyksenvalvontaa, vartiointia ja turvallisuustekniikkaa. Sen lisäksi voidaan järjestää koulutusta asiakkaan henkilökunnalle, konsultoida riskienhallinnassa sekä laatia ja ylläpitää pelastussuunnitelmia.

"Meillä on asiakkaina useita satoja ravintoloita ja koko yrityksen liikevaihdosta noin kolme miljoonaa euroa tulee ravintolapuolelta", Balk kertoo.

Yksi trendi on, että ravintolaturvallisuuden tukena on kohtuuhintaista ja monipuolista teknologiaa. Esimerkiksi Securitaksen repertuaarista löytyvät kaikki turvallisuustekniikkaratkaisut, kuten murtohälytys- ja kameravalvontapalvelut sekä hälytysvalvonta.

"Pystymme laatimaan turvallisuussuunnitelman asiakkaan tarpeiden mukaan ja konsultoimaan turvateknisissä asioissa, kuten kameroiden sijoittelussa ja hälytysjärjestelmien valinnassa", toteaa Balk.

Koulutustarjontaan kuuluvat - jo mainittujen uhkatilannekoulutusten lisäksi - mm. palo- ja pelastusharjoitukset, joissa opetellaan vaaratilanteissa toimimista sekä alkusammutustaitoja.

Koulutuksen kulta-aika?
Myös MaRa:n Sami Hämäläinen katsoo, että koulutus on avainasemassa paremman asiakasturvallisuuden tekemisessä - ja tietysti jo ihan työntekijöiden oman turvallisuuden kannalta.

"Ravintoloiden henkilökunta saa nyt enemmän ja monipuolisempaa turvallisuuskoulutusta kuin varmaan koskaan aikaisemmin", hän arvelee. "Näin työntekijät osaavat toimia oikein esimerkiksi silloin, kun ravintolassa ilmenee yllättävä järjestyshäiriö."

"Työntekijöiden turvallisuudesta vastaa viime kädessä työnantaja", Hämäläinen muistuttaa. "Esimerkiksi yksin työskentelevien turvallisuutta voidaan parantaa turvanappien tai muiden laitteiden avulla."

Turvallisuusfokus vahvoilla myös jatkossa Tulevaisuuden osalta Teemu Balk uskoo, että ravintola-ala jatkaa kasvuaan Suomessa ja turvallisuusasiat ovat tapetilla jatkossakin. Alkoholinkäytön osalta Balk odottaa Suomen

" integroituvan Eurooppaan" nykyistä tehokkaammin, jolloin alkoholilla on suurempi rooli seurustelujuomana, ei niinkään aivojen nollauskeinona kovan viikon jälkeen.

Myös Sami Hämäläisen mukaan turvallisuusasiat ovat hyvällä tolalla Suomessa tänä päivänä - ja kehitys jatkunee positiivisena jatkossakin. "Viimeiset vuodet on nähty aika tasaista kehitystä turvallisuuspuolella ja samalla vastuullisen toiminnan merkitys alalla on lisääntynyt koko ajan."

Hämäläinen katsoo, että muutoksen takana on muuttunut asenneilmasto: asiakkaiden viihtyvyydessä turvallisuuden tunne on olennaisessa roolissa ja ravintoloitsijat kyllä tietävät tämän.

"Kilpailu ravintola-alalla on niin kovaa, että näiden asioiden on yksinkertaisesti oltava kunnossa."

Teksti: Sami J. Anteroinen
Kuvat: Pixabay

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje
Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »