Henkilöstö & koulutus
Juomat (Kahvi ja Tee)
Ravintolat
Vastuullisuus

Vastuullisuus on kahviteollisuudessa nouseva trendi

Kuluttajalle on oltava rehellinen

artikkelikuva: Vastuullisuus on kahviteollisuudessa nouseva trendi

Vastuullisuus on yhä kasvava käsite kulutuksessa. Se on yritysten selkeä pyrkimys ja vaikuttaa kuluttajien ostopäätökseen huomattavissa määrin. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena Tanhuanpää painottaa kahviteollisuuden näkökulmasta tekoja ja toimintaa, mutta myös sanojen merkitystä. Kaiken kerrotun on oltava totta, oli kyse kahvin alkuperästä, vastuullisuustoimista tai mistä tahansa.

Vastuullisuus näkyy myös kahvikulttuurissa
Alkuperämaakahvit ovat oma vastuullisuutta korostava ilmiönsä, joka on rantautunut myös marketteihin. Kuluttajat ovat entistä kiinnostuneempia tuotteiden ja raakaaineiden alkuperästä. Se on toivottu suunta: vastuullisuus on kahvikulttuurin suuntaus, johon vieläkin useampi saisi perehtyä tai ainakin haksahtaa.

Vastuulliseen kahviin voi tutustua esimerkiksi brändien kautta. Isojen kahvitalojen valikoimaan kuuluu yhä enemmän alkuperämaakahveja perinteisten merkkien rinnalla. Vastuullisuus tiedostetaan myös kahviteollisuudessa, ja alkuperämaakahvit ovatkin eräänlainen heijastuma tästä.

Muiden alojen tavoin myös kahviteollisuudessa on uudistuttava. On tarjottava erilaisia tuotteita, makukokemuksia, ja toisaalta on oltava kuluttajalle rehellinen. Kahviketju viljelijöiltä kaupan hyllylle on pitkä, mutta siitä huolimatta kuluttajan tulee tietää, mistä hänen kahvinsa on kotoisin. Kahvi- ja paahtimoyhdistyksen asiamies Marleena Tanhuanpää painottaa kahviteollisuuden näkökulmasta tekoja ja toimintaa, mutta myös sanojen merkitystä. Kaiken kerrotun on oltava totta, oli kyse kahvin alkuperästä, vastuullisuustoimista tai mistä tahansa.

”Kuluttajan kaipuu kahviaan kohtaan rinnastuu täysin kahvikulttuuriin. Kahvivalikoima on laajentunut, samoin kuluttajien kiinnostus ja tiedostavuus. Esimerkiksi Euroopan kahviliitto eli European Coffee Federation totesi, että vastuullisuus on selkeä kahviteollisuuden trendi. Se otetaan yhä laaja-alaisemmin huomioon molemmin puolin - niin yrityksen kuin kuluttajan näkökulmasta”, kertoo Tanhuanpää.

Vastuullisuudella varmistetaan kahvintuotannon jatkuvuus
Vastuullisuus on hyvin moninainen asia. Kyseessä eivät ole ainoastaan kahvia viljelevien olot, vaan siihen liittyy monia muitakin puolia. Vastuullisella toiminnalla pyritäänkin varmistamaan, että kahviketjun kaikki osapuolet menestyvät jatkossa, ja että kuluttajilla on mahdollisuus nauttia kahvista myös tulevaisuudessa. Ilmastonmuutos näyttelee tähän liittyen hankalan suurta roolia. Vastuullisuus on Tanhuanpään mukaan kahviteollisuudessa ansaitusti korkeimmalla sijalla.

”Kahviteollisuus näkee, että vastuullisuus on noussut yritysten ykkösasiaksi, sillä vastuullisuuskriteerit tarkentuvat koko ajan. Toiminnan läpinäkyvyys ja todentaminen ovat entistä tärkeämpiä asioita”, toteaa Tanhuanpää.

Hän pitää vastuullisuutta myös tietynlaisena trendinä, joka tuskin on kahviteollisuudessakaan ohimenevä ilmiö. Siihen kiinnitetään enemmän huomiota kuin aiemmin. Vastuullisuus ja siihen liittyvät toimet on otettava huomioon koko kahviketjussa. Se on todellisia tekoja pelkän sanahelinän sijaan. Tässä Tanhuanpää ei näe vaihtoehtoja.

Vastuullisesti tuotetun kahvin kulkureitti on jäljitettävissä
Kahviketju on pitkä ja samalla eräänlainen yhteistyövaatimus tekijöiltään. Kahvi kerätään, kuljetetaan, varastoidaan ja myydään. Johtaminen, vastuullisuus sekä teollisuuteen liittyvän tiedon lisääntyminen parantavat etenkin digitalisaation myötä tapahtumien ja kahvin kulkureittien seuraamista.

”On myös olemassa erilaisia sertifiointijärjestelmiä, joiden kriittinen tarkastelu ja kehittäminen ovat isoja ilmiöitä”, muistuttaa Marleena Tanhuanpää.

Moni näistä liittyy erityisesti kahviviljelijöiden olosuhteisiin, kuten aiemmin on käynyt ilmi. Eikä kyse ole ainoastaan yhden viljelijän olosuhteista, vaan koko kyläyhteisön. Kyse on siitä, mitä voidaan tarjota tai miten kehittää toimintaa alueen olojen parantamiseksi. On toki tärkeää myös huomioida, että kylässä olisi jatkossakin mahdollista viljellä kahvia. Tämän lisäksi Tanhuanpää edelleen korostaa ilmastonmuutoksen vaikutusta tulevaisuuden kahvintuotantoon.

”Vedenkulutus ja sademetsien kohtelu ovat vastuullisuuden näkökulmasta tapetilla. Kasvitautien leviäminen tuo riskejä, jotka on huomioitava ja hallittava.”

Ilmastonmuutos pakottaa viljelijät tehostamaan vedenkulutusta
Vastuullisuuteen kuuluu luonnollisesti ympäristöllinen näkökulma, mutta myös sosiaalinen sekä taloudellinen puoli. Raakakahvi on yksi maailmankaupan merkittävimmistä tuotteista. Muun muassa tästä syystä kahvin hinnan vaihtelu heijastuu suuntaan ja toiseen. Ilmastonmuutos ei luonnollisestikaan tätä vähennä. Tanhuanpää huomauttaa, että ilmastonmuutoksen myötä myös tuholaiset sekä kasvisairauksien ehkäiseminen vaativat erityistä huomiota.

”Ilmastonmuutoksen vuoksi nousevat lämpötilat ja vähenevät sademäärät ovat kahvintuotannon kannalta haaste. Myös vastuullisuuden osalta tähän pyritään yrityksissä kiinnittämään huomiota yhä enemmän. Kahvin viljeleminen on tietysti oma asiansa. Tutkimusta tarvitaan ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Kahvinviljelyssä resurssiviisas vedenkäyttö korostuu.”

On myös olemassa erilaisia sertifiointeja, esimerkiksi Reilu kauppa, Rainforest Alliance ja monia muita. Näiden lisäksi Tanhuanpää mainitsee sitoumukset ja ohjelmat, joissa kahviala on mukana ja kehittämässä kahvia viljelevien paikallisia oloja - kaikkea sellaista, mitä ei kahvipakkausta katsoessa näe.

”Kuluttajat ovat vaativampia, mutta toisaalta kahvia viljelevien olosuhteet muuttuvat yhä vaativammiksi. Se, että laadukasta kahvia on jatkossakin saatavissa, vaatii paljon. Oloihin, viljelytekniikkaan sekä lajikkeisiin on panostettava paljon.”

Tanhuanpään mukaan kahviteollisuus tiedostaa, että sen on panostettava entistä enemmän erilaisiin vastuullisuustoimenpiteisiin koko ketjussa. Näin taataan, että laadukasta kahvia on tulevaisuudessakin.

”Monet yritykset ovat tehneet todellisia tekoja tähänkin asti. Silti vastuullisuus on nyt yhä korkeampi prioriteetti. Sitä tehdään yhä näkyvämmäksi ja toisaalta se myös todentaa kaikkea, mitä vastuullisuuden ympärillä tehdään.”

Kuluttajalla on oma vastuunsa kahvintuotannossa
Lopuksi Tanhuanpää mainitsee kiertotalouden. Se liittyy vahvasti kahvintuotantoketjuun sekä kulutukseen. Puhutaan energiasta ja sen käytöstä. Tapa, jolla kuluttaja valmistaa kahvin on vastuullisuuteen liittyvä asia siinä missä tuotantokin. Sitä kautta kuluttaja heijastuu toiminnallaan koko kahvikulttuuriin.

”Mikä on vastuullisin tapa valmistaa kahvia?” pohtii Tanhuanpää.

Muutaman vuosikymmenen aikana kahvinkulutuksen on ennustettu lisääntyvän voimakkaasti. Sen kasvaessa on vaadittava ponnisteluja, jotta hyvälaatuista kahvia saadaan tulevaisuudessakin. Kahvinkulutuksen lisääntyessä on huolehdittava siitä, ettei sademetsiä ilmastonmuutoksen myötä raivata kahvinviljelyalueiksi

Teksti: Tiia Merikanto
Kuva: Stocksnap.io

Lue myös artikkeli: Suomalainen kahvikulttuurin kenttä laajenee laatuun

Mitä mieltä olit artikkelista?

Seuraa proresto

proresto uutiskirje
Seuraa proresto
Facebook, seuraa LinkedIN, seuraa
PubliCo B2B mediat:
enertec »     HR viesti »     kita »     prointerior »     prometalli »     proresto »     seatec »